Nabogo

I samband med danska Nabogos ambitiösa satsning på samåkning har jag översatt deras marknadsföringsmaterial och UX-copy i appen. Jag har också bidragit med input kring den svenska marknaden, samhället och kundresan, främst i lokaliseringssyfte.