Simon Segerud DJ

För att fånga varumärkesessensen och hitta rätt tonalitet hade vi flera möten där jag lärde känna personen bakom, Simon. Med storytelling och ett starkt bildspråk fick hans passion och erfarenhet chansen att skina igenom.