WOMEN’S SUMMIT

Inför eventet 2022 hjälpte jag till att vässa copyn (samt slogans och copy till SoMe)och gjorde en noggrann genomgång av hemsidans konverteringspotential. Eventet behövde fler bokningar och fick ett bra genomslag. Eventet ska hållas igen 2023.

"When thoughts are shared, growth takes place".