HIROY/Bravida

När företaget Bravida behövde ny copy baserad på befintligt innehåll fick jag uppdraget att optimera sidorna för deras olika tjänster. Uppgiften utfördes i samarbete med en SEO-expert som hade tagit fram sökordsanalyser. 


Fokus låg på att förmedla Bravidas styrka: många experter under samma tak. Även hållbarhet och klimatanpassning behövde lyftas fram. Det var viktigt att copyn såg professionell och seriös ut, utan att uppfattas som torr.