Content på rätt sätt! Så skriver du bra texter till hemsidan

 

Om du vill synas online är välskrivna texter viktigare än vad parmesanost är på en Bolognese, men vägen dit kan vara snårig. Du förväntas ha koll på flera aspekter som till exempel textens uppbyggnad, tonalitet och SEO. Jag har sammanfattat några tips och råd som kan ta ditt content till nästa nivå.

Skriv texter med god struktur

Börja med att göra tydlig disposition redan från början med:

 • Inledning
 • Stycken
 • Slutkläm

Skriv små stödmeningar för varje stycke så fort de dyker upp i huvudet och bygg ut meningarna under arbetets gång. Ett tips är att göra en så kallad “braindump” vilket innebär att du skriver delar av texten spontant utan att ange exakta namn eller datum etc. Den specifika faktan kan ersättas med XXXX så länge och fyllas i vid ett senare tillfälle. På så vis behåller du ditt skrivflow.

Börja med en medryckande inledning och baka in det komplicerade och faktaspäckade i mitten. Avsluta texten med en enkel sammanfattning och något tänkvärt, eller kanske en liten aptitretare/CTA för vad som ska komma härnäst.

Skriv texter med vassa rubriker

En bra underrubrik sammanfattar paragrafen på ett snyggt sätt och väcker intresse. Glöm inte sökordet i meningen. Krydda rubriken med en action-ord som väcker känslor av till exempel förvåning, glädje eller iver. Några exempel:

 • En åsikt: Därför är bananen den finaste frukten i fruktskålen
 • En problemställning: Är bananer verkligen lösningen på världens problem?
 • Inspiration till att komma igång med något: Så här odlar du de gulaste bananerna!
 • Säg bara A, men inte B: Dagen när jag slutade köpa bananer på torget
 • Citera någon: Banankontakt – som en vis man en gång sjöng
 • Beskriv en känsla: Yes! Bananer gör mig obeskrivligt lycklig
 • Ställ en fråga: Är bananer verkligen din grej?
 • Känslofyllda action-ord: Nyttig frukt på ICA. Helt bananas!
 • Siffror i rubriken: 5 bananer som du helst ska undvika
 • Slå hål på myter: Bananen. Frukten som egentligen är en ört

Undvik stolpiga formuleringar och försök få in sökorden på ett naturligt sätt. Jag brukar söka på sökordet i texten för att se om det är disponerat jämnt över sidan. Vid Ctrl + F > sök  så markeras ordet överallt och visas tydligt om det är använt alltför frekvent.

Punktlistor är också ett bra knep. Du tydliggör för dina läsare vad som är viktigt och undviker alltför mycket svårläst, löpande text.

Skriv texter som väcker intresse

 

Texten ska vanligtvis i sann journalistisk anda svara på:

 • Vem
 • Var
 • Hur
 • När
 • Varför

Jag brukar använda mig av klassisk standardretorik för att fånga läsarens uppmärksamhet. Det innebär alltså ethos, logos och pathos. Visa att du känner till termerna för ämnet du skriver om, det är du som är experten. Se också till att både väcka känslor och illustrera exempel med fakta, så att höger och vänster hjärnhalva hos läsaren aktiveras. Ta gärna upp passande statistik eller sifferexempel.

Identifiera folks problem och erbjud lösningar. Här kommer också målgruppen i bilden. Vill du hjälpa stressade småbarnsföräldrar? Pensionärer som vill börja handla på nätet? Anpassa innehållet utefter dem.

Tydliggör med konkreta exempel i texten som skapar bilder i huvudet. Illustrera verkliga problem och upplevelser och använd gärna passande anekdoter.

Om du har en tydligt avgränsad målgrupp är det aldrig fel med popkulturella eller andra referenser som väcker positiva associationer och förbättrar din storytelling. Chuck Norris-reklamen (Epic Split) hade inte varit lika rolig om inte folk kände till hans kaxiga persona.

Skriv texter med ett trovärdigt språk

Basera dina texter på noggrann research. Jag går gärna direkt till förstahandskällor. Om jag skriver om kost och hälsa är till exempel Livsmedelsverket en bra källa, då deras texter är faktagranskade. Andra källor kan vara Statistiska centralbyrån eller NE. 

Ta alla tips från amerikanska content-experter med en nypa salt. Råden är ofta utformade för en amerikansk publik och vi svenskar är generellt mer blygsamma och ödmjuka. Vissa ord och uttryck bör lokaliseras annars kan de framstå som smöriga och desperata.

Hur många engelska ord får du använda i texten? Det gamla gardet skulle nog fnysa åt allehanda anglicismer men jag menar att allt har sin tid och plats. Det finns absolut anledning att använda engelska ord där de uppfyller sitt syfte. Dock ska de inte användas av ren lathet eller för att du inte lyckas hitta det rätta svenska ordet. Ibland fungerar helt enkelt engelska ord bättre. Till exempel är begreppet beauty på uppgång i stället för skönhet inom e-com. Jag anser att det faktiskt ger mening att använda ordet eftersom det blivit en allmängiltig term. Exempelvis används ordet briefing allt oftare på kontoret. Engelska uttryck kan bli en extra krydda och dessutom ett kvitto på att du hänger med i just din bransch eller nisch. Go for it

Använd helst inte innehåll som riskerar att nå sitt bäst-före-datum på grund av att exemplen inte längre är aktuella. Om det trots allt krävs att informationen ska vara tidsenlig, säsongsvänlig eller liknande, lägg då upp en plan och strategi för att uppdatera ditt content med jämna mellanrum.

Skriv texter med ett språk som läsaren tycker om

Skriv meningar med rak ordfölj och undvik passiv form för att inte verka för akademisk och knepig. Det är också smart. Med kortare. Meningar. 

Skriv luftiga texter med många radbrytningar. Detta uppskattar de som läser i mobilen.

Använd helst inte ordet skall eller bör, då det snarare hör hemma i en lagtext eller ett myndighetsdokument.

Det är frestande att måla med stora penseldrag. Jag kanaliserar ibland min inre Ernst K. men risken är att det blir för många ord som fantastiskt, underbart och ljuvligt. Om du vet med dig att du tycker om att strössla med adverben, så är det läge att dra ner på dem. Läsaren måste få andas lite också. Annars riskerar den att inte se skogen för alla träd.

Undvik ett pronomen som man. Rikta dig direkt till läsaren med ett tydligt du. Det är bara fotbollsspelare i TV-intervjuer som säger “man borde anstränga sig mer nästa gång”.