Content på rätt sätt! Så skriver du vinnande texter till hemsidan

Om du vill synas online fyller välskrivna texter samma syfte som parmesanost på en Bolognese, men vägen dit kan vara snårig. Som content writer förväntas ha koll på flera aspekter som till exempel textens struktur, tonalitet och SEO. Jag har sammanställt några tips och råd som tar ditt content till nästa nivå.

Skriv texter med god struktur

När du skapar texter till hemsidan är det viktigt att de har en röd tråd så att läsaren kan hänga med i resonemanget. Börja med att göra tydlig disposition redan från början med:

 • Inledning
 • Stycken
 • Slutkläm

Du behöver inte skriva linjärt, utan kan börja med ett stycke och fylla på. Faktum är att jag gärna skriver inledningen sist.

Börja gärna med en outline. Vad är din huvudtes och vinkel och hur ska du bygga på med stycken som stöttar problembeskrivningen? Skriv små stödmeningar för varje stycke och bygg ut innehållet under arbetets gång. Ett tips är också att göra en så kallad “braindump” vilket innebär att du skriver delar av texten spontant utan att ange exakta namn eller datum etc. Den specifika faktan kan ersättas med XXXX så länge och fyllas i vid ett senare tillfälle. På så vis behåller du ditt skrivflow.

Börja med en medryckande inledning och baka in det komplicerade och faktaspäckade i mitten. Avsluta texten med en enkel sammanfattning och något tänkvärt, eller kanske en liten aptitretare/CTA som ska få läsaren att ta action.

Styrkan sitter i rubrikerna

En bra underrubrik sammanfattar paragrafen på ett snyggt sätt och väcker intresse. Glöm inte att få med sökordet i meningen. Krydda rubriken med en action-ord som väcker känslor av till exempel förvåning, glädje eller iver. Några exempel:

 • En åsikt: Därför är bananen den finaste frukten i fruktskålen
 • En problemställning: Är bananer verkligen lösningen på världens problem?
 • Inspiration till att komma igång med något: Så här odlar du de gulaste bananerna!
 • Säg bara A, men inte B: Dagen när jag slutade köpa bananer på torget
 • Citera någon: Banankontakt – som en vis man en gång sjöng
 • Beskriv en känsla: Yes! Bananer gör mig obeskrivligt lycklig
 • Ställ en fråga: Är bananer verkligen din grej?
 • Känslofyllda action-ord: Nyttig frukt på ICA. Helt bananas!
 • Siffror i rubriken: 5 bananer som du helst ska undvika
 • Slå hål på myter: Bananen. Frukten som egentligen är en ört

Undvik stolpiga formuleringar och försök få in sökorden på ett naturligt sätt. Jag brukar söka på sökordet i texten för att se om det är disponerat jämnt över sidan. Vid Ctrl + F > sök  så markeras ordet överallt och visas tydligt om det är använt alltför frekvent.

Punktlistor är också ett bra knep. Du tydliggör för dina läsare vad som är viktigt och undviker alltför mycket svårläst, löpande text. Vissa nyckelbegrepp och fraser kan lyftas fram i fetstil.

Skriv texter som väcker intresse

 

 

Om du vill att läsaren ska stanna kvar är det viktigt att texten har bra flyt och att du levererar det som utlovats i huvud- och underrubrikerna. Texten ska i sann journalistisk anda svara på:

 • Vem?
 • Var?
 • Hur?
 • När?
 • Varför?

Jag brukar använda mig av klassisk standardretorik för att fånga läsarens uppmärksamhet. Det innebär alltså ethos, logos och pathos. Visa att du känner till termerna för ämnet du skriver om, det är du som är experten. Se också till att både väcka känslor och illustrera exempel med fakta, så att höger och vänster hjärnhalva hos läsaren aktiveras. Ta gärna upp passande statistik eller sifferexempel.

Målet med texten är att identifiera folks problem och att erbjuda lösningar. Här kommer också målgruppen i bilden. Vill du hjälpa stressade småbarnsföräldrar? Pensionärer som vill börja handla på nätet? Anpassa innehållet utefter dem. Tydliggör med konkreta exempel i texten som skapar bilder i huvudet. Illustrera verkliga problem och upplevelser och använd gärna passande anekdoter.

Om du har en tydligt avgränsad målgrupp är det aldrig fel med popkulturella eller andra referenser som väcker positiva associationer och stärker din storytelling. Chuck Norris-reklamen (Epic Split) hade inte varit lika rolig om inte folk kände till hans kaxiga persona.

Skriv texter med tyngd och trovärdighet

Om du vill ge ett seriöst intryck är det viktigt att basera dina hemsidetexter på noggrann research. Jag går gärna direkt till förstahandskällor när jag letar information. Om jag skriver om kost och hälsa är till exempel Livsmedelsverket en bra källa, då deras texter är faktagranskade. Andra källor kan vara Statistiska centralbyrån eller NE. 

Om du vill undvika plattityder och ytliga texter rekommenderar jag att ta alla tips från amerikanska content-experter med en nypa salt. Råden är ofta utformade för en amerikansk publik och vi svenskar är generellt mer blygsamma och ödmjuka. Vissa ord och uttryck bör lokaliseras annars kan de framstå som smöriga och forcerade.

Fungerar engelska låneord?

Hur är det egentligen med engelska ord, går det att krydda med dem? Det gamla gardet skulle nog fnysa åt allehanda anglicismer men jag hävdar att allt har sin tid och plats. I vissa tillfällen uppfyller engelska fraser sitt syfte. Dock ska de inte användas av ren lathet eller för att du inte lyckas hitta det rätta svenska ordet.

Ibland fungerar helt enkelt engelska ord bättre. Till exempel är begreppet beauty på uppgång i stället för begreppet skönhet inom e-com. Jag anser att det ger mening att använda ordet eftersom det blivit en allmängiltig term. Exempelvis används ordet briefing allt oftare på kontoret. Engelska uttryck kan bli en extra krydda och dessutom ett kvitto på att du hänger med i just din bransch eller nisch. 

Content med bäst före-datum

Använd helst inte innehåll som riskerar att nå sitt bäst-före-datum på grund av att exemplen inte längre är aktuella. Om det trots allt krävs att informationen ska vara tidsenlig, säsongsvänlig eller liknande, lägg då upp en plan och strategi för att uppdatera ditt content med jämna mellanrum.

Tråka inte ut läsaren i onödan

Ingen vill framstå som akademisk eller knepig inom content marketing eftersom syftet är att sälja och skapa relationer. Här kommer några tips:

 • Skriv där meningar med rak ordfölj och undvik passiv form för att inte verka för akademisk och knepig.
 • Det är även smart. Med kortare. Meningar. 
 • Skriv luftiga texter med många radbrytningar. Detta uppskattar de som läser i mobilen.
 • Använd helst inte ordet skall eller bör, då det snarare hör hemma i en lagtext eller ett myndighetsdokument.
 • Det är frestande att måla med stora penseldrag. Jag kanaliserar ibland min inre Ernst K. men risken är att det blir för många ord som fantastiskt, underbart och ljuvligt. Om du vet med dig att du tycker om att strössla med adverben, så är det läge att dra ner på dem. Läsaren måste få andas lite också. Annars riskerar den att inte se skogen för alla träd.
 • Undvik ett pronomen som man. Rikta dig direkt till läsaren med ett tydligt du. Det är bara fotbollsspelare i TV-intervjuer som säger “man borde anstränga sig mer nästa gång”.

Texter driver din digitala strategi framåt

Nu har du förhoppningsvis blivit lite klokare kring texter till hemsidan som driver konverteringar. Att fylla på med content gör att hemsidan har potential att ranka högre på Google. Om ni dessutom kan ranka på ett specifikt sökord eller sökordsfras är det ett effektivt sätt att driva organisk trafik som kostar mindre än annonsering. Lycka till!