BG Byggros

 

Företaget ville öka närvaron och engagemanget på LinkedIn. Tillsammans med den danska marknadsavdelningen skapade jag inlägg om nya projekt, produkter och annat som var på gång. I uppdraget ingick också skapande av content och uppdateringar på hemsidan. Jag hjälpte dem att flytta över och optimera hela den gamla hemsidan i CMS:et Umbraco. SEO, struktur, navigering, nya bilder och uppdaterade texter gav sidan ett lyft.